วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2552

การช่วยเหลือผู้อื่น

การปฐมพยาบาล
การปฐมพยาบาลเมื่อถูกแมลงหรือสัตว์มีพิษกัดต่อย
- แมลงที่มีเหล็กใน
- บริเวณที่ถูกต่อย
- จำนวนแมลงที่ต่อยหรือครั้งที่ถูกต่อย
- สภาพร่างกายของแต่ละบุคคล
วิธีปฐมพยาบาล
- แมงป่อง หรือตะขาบ
วิธีปฐมพยาบาล
- พิษแมงกะพรุนไฟ
วิธีปฐมพยาบาล
- สุนัขบ้า
ลักษณะของสุนัขบ้า
อาการของคนที่ถูกสุนัขบ้ากัด
ข้อควรปฏิบัติเมื่อถูกสุนัขบ้ากัด
การป้องกันสุสนัขบ้ากัด
- งู
ลักษณะพิษงู
พิษต่อระบบเม็ดเลือด
พิษต่อระบบประสาท
พิษต่อกล้ามเนื้อ
ลักษณะของงูพิษชนิดต่าง ๆ
ลักษณะบาดแผลที่ถูกงูพิษและงูไม่มีพิษกัด
การปฐมพยาบาล
การปฐมพยาบาลเมือถูกแดดเผา น้ำร้อนลวก ไฟลวก แก๊สรั่ว เป็นลม
สาเหตุ
อาการ
วิธีปฐมพยาบาล